Kontakt

Projekt Spolu bez hranic je vytvářen a spravován MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Sdružuje spolky a organizace napříč územím slavkovského bojiště v myšlence usnadnění dosažitelnosti informací pro občany obcí.

Portál je v neustálém vývoji, funkce jsou přidávány ad-hoc v závislosti na požadavcích vás - obyčejných lidí, akčních lidí ve spolcích, ale třeba i starostů. Odměnou za zapojení do této aktivity je pro spolky sebeprezentace v rámci většího území, získání nových členů. Zároveň jsou spolkové kontakty zařazeny do skupiny newsletteru, ve kterém MAS Slavkovské bojiště informuje spolky o vyhlášených grantových výzvách, ve kterých mají možnost seberealizace a rozvoje.

Pokud se chcete do projektu zapojit, kontaktujte Petra Vaněčka na e-mailu vanecek@slavkovskebojiste.cz, nebo na tel. 777 864 704.